PL
Już czwarty raz spotykamy się w Toruniu, mieście przyjaznym nowym technologiom! W świecie dronowym od poprzedniej edycji wiele się zadziało, dlatego kolejny DroneTech pod koniec roku to doskonała okazja by móc zaktualizować wiedzę z gruntu technologicznego, prawnego, społecznego, poznać wielu twórców i beneficjentów technologii dronowych, by łączyć siły i wspierać się w dalszych działaniach na rzecz rozwoju pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych w efekcie kreując rzeczywistość z dronami w służbie człowiekowi. 
EN
It’s the fourth time we’re meeting in Toruń, a new technologies friendly city! A lot has happened in the drone world since the last edition, which is why the next DroneTech near the end of the year is a perfect opportunity to update your knowledge with regards to the technological, legal and social matters, to meet many creators and beneficiaries of the drone technologies, to connect and support one another in further actions for the sake of the development of unmanned and autonomous vehicles and systems, as a result creating a reality with drones in the service of men.